Algemene informatie 

Beweegprogramma Diabetes Mellitus, CVRM of Obesitas

Risico op hart- en vaatziekte? Hebt u overgewicht en/of diabetes mellitus type II?

Wilt u meer gaan bewegen?

Bij veel Nederlanders is er sprake van risicofactoren voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. Van de mannen en vrouwen, tussen 35 en 70 jaar, heeft ongeveer een kwart een verhoogd cholesterolgehalte en de helft een verhoogde bloeddruk. Ook overgewicht of diabetes spelen een belangrijke rol bij het risico op hart- en vaatziekten.

Het is aangetoond dat het belang van bewegen bij mensen met bovengenoemde risicofactoren groot is. Wij bieden hiervoor een trainingsprogramma aan. U komt hiervoor in aanmerking als uw huisarts of praktijkondersteuner verhoogde bloeddruk, een verhoogd cholesterol, overgewicht of Diabetes Mellitus heeft geconstateerd. Oftewel u heeft een risicoprofiel waarbij bewegen één van de speerpunten is van het persoonlijk behandelplan dat uw huisarts heeft opgesteld.

Het programma heeft een duur van 12 weken. De trainingen zijn twee maal per week gedurende 1 uur. De groep bestaat uit 5-8 deelnemers en wordt begeleidt door twee ervaren fysiotherapeuten. Indien nodig wordt n.a.v. de intake contact gezocht met uw huisarts, om eventuele contra-indicaties uit te sluiten. In het kader van multidisciplinaire samenwerking is er periodiek overleg met de POH-er van uw huisarts.

Het programma biedt u:

1. Een intake waar onder andere uw conditie en spierkracht gemeten worden
2. Informatie over de Nederlandse Norm Gezond Bewegen
3. Hulp bij het stellen van persoonlijke specifieke doelen ter verbetering van het dagelijks handelen
4. Een individueel trainingsprogramma voor de algemene conditie
5. Specifieke spierversterkende oefeningen
6. Mogelijkheden tot individuele gesprekken voor het behalen van uw specifieke doelen.


Indien u in uw voorgeschiedenis bekend bent met coronaire hartziekte en na revalidatie in het ziekenhuis of kliniek nog extra ondersteuning of begeleiding wilt of nodig hebt, kunt u zich ook aanmelden voor dit beweegprogramma.

Trainingsvoorwaarden en tarieven kunt u vinden onder kopje praktijkinfo. Indien er bij u sprake is van diabetes bestaat er de mogelijkheid om via uw zorgverzekeraar een vergoeding te ontvangen voor het beweegprogramma. U kunt dit navragen bij uw verzekeraar.

Trainingsvoorwaarden en tarieven vindt u onder het kopje praktijkinfo.

U kunt zich aanmelden voor deze training via het algemene telefoonnummer van de praktijk, of via het contactformulier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manon de Groot

 

Beweegprogramma oncologie

Het is mogelijk om bij Fysio Centrum Melkweg deel te nemen aan het beweegprogramma oncologie.  

U komt  in aanmerking voor het beweeg programma wanneer u kanker heeft of hiervan herstellende bent. U kunt ook aan het programma deelnemen tijdens uw medische behandeling in overleg met uw specialist.

Het beweegprogramma Oncologie is erop gericht om een gezonde leefstijl te creëren. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat dit van zeer groot belang is. Het programma is een combinatie van medische fitness, therapeutisch gerichte oefeningen, educatie over oncologie, voeding en een individueel fitnessprogramma.

Het beweegprogramma is gedurende een periode van twaalf weken. De training is 2x per week en duurt 1 uur.  De groep bestaat uit 5 – 8 deelnemers.  De begeleiding wordt verzorgd door een ervaren fysiotherapeut. Daarnaast is er ruimte voor een individuele behandeling als dat nodig is. Er is ook de mogelijkheid om individueel te trainen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manon Wetselaar.

 

Rugtraining

Dit trainingsprogramma is bedoeld voor patiënten die reeds langere tijd met lage rugklachten kampen. Veel lage rugklachten ontstaan door verkeerd gebruik van de rug en/of verminderde stabiliteit, spierkracht en conditie. Het is bewezen dat fysieke training een bijdrage kan leveren tot vermindering van deze klachten.

Het programma bestaat uit een training van twee keer per week een uur, gedurende 12 weken. U wordt begeleid door  één of twee fysiotherapeuten, die ruime ervaring hebben in het behandelen van patiënten met lage rugklachten. De groep bestaat uit maximaal 8 personen.

Iedereen traint met een individueel schema, gericht op stabiliteit, kracht en conditie. Daarnaast worden er theorielessen gegeven over de thema’s “ belasting en belastbaarheid, invloed van stress op rugklachten en assertiviteit”. Ook wordt er aandacht gegeven aan de juiste houding, tiltechnieken en ontspanningsoefeningen.

Voorafgaand aan de training vindt er een individueel onderzoek plaats om het instap niveau te bepalen en om, samen met u, de doelen, waar u naar toe wilt werken, vast te stellen. Tevens wordt er in de individuele sessies aandacht besteed aan stabiliseren, het “McKenzieprincipe” en bekend worden met de apparatuur. Alle informatie krijgt u mee in een oefenmap. Tussentijds en na afloop vindt er een evaluatie plaats. Uw huisarts wordt geïnformeerd over het feit dat u deelneemt aan de rugscholing.

De trainingstijden worden in overleg met de cursisten vastgesteld. 

 

Medische fitness

Medische fitnesstraining wordt gegeven in groepen van maximaal 8 personen onder begeleiding van een van onze fysiotherapeuten.
Deze training is bedoeld voor mensen die aan hun conditie en kracht willen werken, in een prettige, kleinschalige sfeer, waar ruim aandacht en tijd wordt besteed aan individuele wensen op gebied van sporten met eventuele klachten/beperkingen. Natuurlijk zijn mensen die niet zozeer klachten hebben, maar wel op zoek zijn naar meer persoonlijke en deskundige begeleiding bij het sporten hier ook van harte welkom. Na een intake van 1 uur, waarin uw algemene conditie, kracht, mobiliteit en coördinatie worden getest, wordt een individueel trainingsschema gemaakt en wordt u, indien nodig, met de fitnessapparatuur bekend gemaakt. Indien nodig, wordt er contact opgenomen met uw huisarts.

Vrijwel direct wordt een passende groep voor u gezocht, waar u elke week, desgewenst 2x per week, zelfstandig gaat trainen, uiteraard onder deskundige begeleiding. Door de kleine groepen is er veel aandacht voor ieders eventuele beperkingen en is er tijd om aan persoonlijke doelen te werken. Elke 6-8 weken wordt het schema geëvalueerd en worden nieuwe doelen gesteld. Tevens kan er een beweegprogramma opgesteld worden voor thuis, ter aanvulling op de training.

 

Laatste nieuws

Openingstijden

Maandag Ma Maandag -
Dinsdag Di Dinsdag -
Woensdag Wo Woensdag -
Donderdag Do Donderdag -
Vrijdag Vr Vrijdag -
Zaterdag Za Zaterdag -

Reist u met het openbaar vervoer?