VALLEN EN VALPREVENTIE

De laatste tijd verschijnen er in de media steeds meer berichten over het valrisico bij ouderen.

De afgelopen vijf jaar is het aantal mensen dat door een val om het leven kwam met 60 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar stierven er 3884 mensen door een val, ruim 10 procent meer dan in 2015 (3486).

Het gaat vooral om oudere mensen. Dat komt volgens CBS-onderzoeker Maarten Bloem voor een klein deel door de vergrijzing, maar de vergrijzing is procentueel veel minder groot dan het aantal mensen dat omkomt door een val. Een andere verklaring is dat oudere mensen langer thuis blijven wonen.

De laatste jaren stijgt het aantal mensen dat omkomt door een noodlottige val dus gestaag. Er overlijden ruim zes keer zoveel mensen in Nederland door een val als in het verkeer. Het aantal verkeersdoden loopt weliswaar weer iets op, maar het aantal mensen dat door een val om het leven komt ligt veel hoger.

Als mensen boven de 65 jaar vallen, heeft dat vaak grote consequenties, zoals langdurige opname voor revalidatie of zelfs overlijden. Een heupfractuur en hersenletsel zijn volgens Veiligheid.nl de belangrijkste doodsoorzaken.

Saskia Kloet van VeiligheidNL wijst op twee hoofdoorzaken. Mensen worden steeds ouder en daardoor stijgt de kans op valpartijen met ernstige gevolgen. En ouderen gebruiken op steeds jongere leeftijd meer medicatie, met extra risico's tot gevolg.

"Van bepaalde type medicijnen word je minder scherp, zeker als je 's nachts bijvoorbeeld uit bed moet naar de wc", zegt Kloet. Dat mensen steeds inactiever leven, is volgens Kloet ook niet bevorderlijk voor de zogenoemde valbestendigheid.

Een gezondheidswetenschapper concludeerde vorig jaar dat therapie tegen val-angst een effectief middel is. Ouderen die zulke behandelingen volgden, gingen beduidend minder vaak onderuit dan andere kwetsbare senioren.

Ook bij ons in de praktijk worden valpreventietrainingen vclgens een speciaal oefenprogramma georganiseerd. Dit lan zowel individueel als in groepsverband.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manon de Groot, tel 020-6453011 of via de mail: manon@fcmm.nl

Laatste nieuws

Openingstijden

Maandag Ma Maandag -
Dinsdag Di Dinsdag -
Woensdag Wo Woensdag -
Donderdag Do Donderdag -
Vrijdag Vr Vrijdag -
Zaterdag Za Zaterdag -

Reist u met het openbaar vervoer?